Αυτοεκτίμηση: Πόσο σημαντική είναι η ενδυνάμωση της και ποια τα οφέλη της;

Τι είναι η αυτοεκτίμηση?

 

Η αυτοεκτίμηση  είναι η κριτική ματιά με την οποία επιλέγουμε να δούμε, να εκτιμήσουμε και κατ’ επέκταση να πιστέψουμε ή όχι στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων μας. Είναι η αποτίμηση και ο προσδιορισμός  της αξίας  των αρετών ενός ατόμου για τον εαυτό του. Η αποτίμηση αυτή, είναι υπεύθυνη για την ύπαρξη ή μη της ψυχικής μας ισορροπίας.

Σύμφωνα με την θεωρία του Rosenberg (1965)  η αυτοεκτίμηση είναι η θετική ή αρνητική στάση που έχει το υποκείμενο για ένα ιδιαίτερο αντικείμενο, τον εαυτό του. Ο Rosenberg υποστηρίζει ότι η υψηλή αυτοεκτίμηση αποτελεί το αίσθημα του ατόμου ότι είναι καλό, ότι αξίζει. Το άτομο σέβεται τον εαυτό του αλλά δεν τον θεωρεί ανώτερο των άλλων γύρω του. Αναφέρει ότι υπάρχει σχέση της αυτοεκτίμησης με την συμπεριφορά ή την εμπειρία καθώς και ότι η αυτοεκτίμηση εκφράζει την αξία του ατόμου και όχι την ικανότητα του.

Η αυτοεκτίμηση διαμορφώνεται και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, μερικοί από τους οποίους είναι :

 • Οι γενετικοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την διαμόρφωση της προσωπικότητας
 • Το οικογενειακό περιβάλλον/οι φροντιστές ενός παιδιού κατά την παιδική ηλικία είτε άμεσα εκφράζοντας θετική ή αρνητική κριτική στο παιδί είτε έμμεσα έχοντας οι ίδιοι χαμηλά ή υψηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης, μέσω μίμησης.
 • Οι εμπειρίες και τα βιώματα που έχει το άτομο αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στην διαμόρφωση της.

Οφέλη υψηλής αυτοεκτίμησης:

 • Αγάπη για τον εαυτό μας.
 • Αναγνώριση των προσόντων και των δεξιοτήτων μας και αξιοποίηση αυτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Αισιοδοξία και ορισμός ρεαλιστικών στόχων.
 • Αυτονομία και ανεξαρτησία.
 • Λήψη πρωτοβουλιών.
 • Ανάληψη ευθυνών.
 • Καλύτερη διαχείριση και εξάλειψη αρνητικών συναισθημάτων (άγχος, θυμός, θλίψη).
 • Θετική σκέψη.
 • Διαμόρφωση υγιών σχέσεων.
 • Αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων και δυσκολιών.
 • Εμπιστοσύνη στον εαυτό.
 • Επιτυχία σε όλους τους τομείς.

 

 Πως μπορούμε να ενδυναμώσουμε την αυτοεκτίμηση μας?

 

Η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης προϋποθέτει :

 • την θέληση του να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Ο σημαντικότερος τρόπος για να αποκτήσουμε καλή αυτοεκτίμηση είναι το να γνωρίσουμε το ποιοι πραγματικά είμαστε και το τι εικόνα προβάλλουμε στους γύρω μας.
 • ειλικρίνεια με τον εαυτό μας. Για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς με αυτόν, πρέπει να αναγνωρίσουμε τα θετικά χαρακτηριστικά μας, τις δυνατότητες μας καθώς και τα ελαττώματα μας.
 • Αποδοχή εαυτού. Το σημαντικότερο στάδιο έπειτα της ειλικρινής αναγνώρισης των χαρακτηριστικών και των συναισθημάτων μας είναι η αποδοχή αυτών. Πρέπει να αποδεχτούμε το ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ελαττώματα και μέσα σε αυτούς υπαγόμαστε και εμείς οι ίδιοι, σημασία έχει όμως να τα αλλάξουμε και όχι να νιώθουμε άσχημα για αυτά.

 

Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι σήμερα αναρωτιούνται γιατί αντιμετωπίζουν προβλήματα  όπως δυσκολία διεκπεραίωσης των στόχων και των φιλοδοξιών τους, προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις ενώ παράλληλα καταβάλλονται από διάφορα αρνητικά συναισθήματα τα οποία διαταράσσουν την ψυχικής τους ισορροπία. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην χαμηλή τους αυτοεκτίμηση. Η ενίσχυση και η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης αποτελεί ασπίδα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχολογικών διαταραχών και μπορεί να διασφαλίσει καλύτερη ποιότητα ζωής. Επομένως , ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας και να αποκτήσουμε μια  υγιή αυτοεκτίμηση.

 

Internus – Κέντρο Συμβ/κής & Ψυχ/πείας