Υπηρεσίες

Συμβουλευτική Ζεύγους

Η Επικοινωνία στις ερωτικές και συζυγικές σχέσεις είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που συνδέεται με ποικίλα προβλήματα στην καθημερινότητα. Η αλληλεπίδραση των ζευγαριών και η ποιότητα της αντανακλάται στο συναίσθημα και των δύο συντρόφων, με αποτέλεσμα να ενισχύονται φαύλοι κύκλοι οι οποίοι επιβαρύνουν όχι μόνο την συναισθηματική κατάσταση των συντρόφων, αλλά και την ποιότητα της σχέσης τους.

Περισσότερα

Ψυχοθεραπεία Εφήβων

H εφηβεία αφορά μια χρονική περίοδο όπου το άτομο γίνεται δέκτης πολλών πιέσεων, μιας και καλείται να ισορροπήσει μεταξύ της ενήλικης και της ανήλικης ζωής του. Ο έφηβος καλείται να δώσει την δική του χροιά στις σχέσεις του, συνδιαλέγεται διαφορετικά με φίλους και συχνά απορρίπτει τους γονείς του, καθώς υποστηρίζει πως δεν τον καταλαβαίνουν ή δεν τον λαμβάνουν υπόψη.

Ψυχοθεραπεία παιδιού

Τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας βιώνουν καθημερινά συναισθήματα θετικά και αρνητικά ακριβώς όπως και οι ενήλικες. Είναι μεγάλο λάθος να πιστεύουμε πως επειδή είναι μικρά στην ηλικία δεν καταλαβαίνουν, διότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται με τον δικό τους , μοναδικό και αθώο τρόπο τα πράγματα.

Περισσότερα

Συναισθηματικές Διαταραχές

Οι διαταραχές του συναισθήματος είναι και αυτές που ταλανίζουν περισσότερο ποσοστό του γενικού πληθυσμού και φυσικά, δυσχεραίνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, καθώς η συναισθηματικές δυσκολίες συχνά συνδέονται και με μη λειτουργικούς τρόπους συμπεριφοράς. Ο θεραπευτής σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθά κυρίως υποστηρικτικά, προκειμένου να βοηθήσει το άτομο να αποφορτιστεί, και σε επόμενο επίπεδο τον βοηθά να διαχειριστεί και να μειώσει την ένταση των αρνητικών συναισθημάτων και αργότερα να διαχειριστούν τα προβλήματα που τα προάγουν.

Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Η θεραπεία ενηλίκων στοχεύει στην αναγνώριση, την αξιολόγηση και την συνειδητοποίηση των δυσκολιών που βιώνει ο ενήλικας, και επηρεάζουν σημαντικά την λειτουργικότητά του στην καθημερινότητα. Επιπλέον ο ρόλος του θεραπευτή πέραν από το να παρέχει τις παρεμβάσεις που θα ανακουφίσουν την δυσκολία του θεραπευόμενου, θα τον βοηθήσει στο να αντιληφθεί τους αιτιολογικούς παράγοντες των δυσκολιών του και τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει σε περιόδους που το σύμπτωμα ενδέχεται να επανέλθει.

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων αφορά μία διαδικασία η οποία είναι και μεμονωμένη πολύ επικεντρωμένη στην παροχή βοήθειας προς τους γονείς σχετικά με το πώς θα διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις με τα παιδιά τους, αλλά παρέχεται από το κέντρο μας και συνδυαστικά με την ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων. Στην συμβουλευτική γονέων ο θεραπευόμενος και οι γονείς πρώτα συζητούν για τα μοτίβα της αλληλεπίδρασής τους με τα παιδιά και τον τρόπο που τα μοτίβα αλληλεπίδρασης πιθανά ενισχύουν τις δυσλειτουργική συμπεριφορά των γονέων.

Αντιμετώπιση Κρίσεων Πανικού

Οι Κρίσεις πανικού είτε αφορούν μια εκτεταμένη χρονική περίοδο (διαταραχή πανικού), είτε αφορούν μία βραχεία περίοδο, είναι εξίσου τραυματικές και επιβαρυντικές για την ψυχική υγεία και την ψυχική ανθεκτικότητα των ανθρώπων. Σε συνεργασία ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος θα ανακαλύψουν τα ερεθίσματα τα οποία πυροδοτούν το σύμπτωμα του τελευταίου, και θα αντιμετωπίσουν τόσο τις σκέψεις του, σχετικά με το πώς ο ίδιο ερμηνεύει τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, όσο και τα συμπτώματα των κρίσεων πανικού, προκειμένου να τα ελέγχουν αλλά και να τα προλαμβάνουν.

Διατροφικές Διαταραχές

Οι διαταραχές στην διατροφή είναι ιδιαίτερα συχνά εμφανιζόμενες, ειδικά στον δυτικό κόσμο. Τα πρότυπα της ομορφιάς, ο έλεγχος που ασκεί κάποιος στον εαυτό του ή η συναισθηματική αστάθεια πολλές φορές συμβάλλουν στην ανάπτυξη διαταραχών πρόσληψης τροφής. Ο ρόλος του θεραπευτή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να παρέχει βοήθεια στον θεραπευόμενό του, αξιολογώντας πρώτα απ’ όλα την επικινδυνότητα της κατάστασης, και έπειτα να τον βοηθήσει να ελέγξει τα συμπτώματα της διαταραχής, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται.

Περισσότερα

Σεξουαλικές διαταραχές

Οι σεξουαλικές διαταραχές αφορούν ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών που βιώνουν καθημερινά και άνδρες και γυναίκες. Μάλιστα, η φύση των δυσκολιών που εντάσσονται στις σεξουαλικές διαταραχές όχι μόνο πλήττουν την αυτοπεποίθηση και την προσωπικότητα των θεραπευόμενων, αλλά συνήθως σχετίζονται με το συναίσθημα της ντροπής των ατόμων αυτών να συζητήσουν τις δυσκολίες τους, με αποτέλεσμα όχι μόνο αυτές να ενισχύονται, αλλά και να κατακεραυνώνουν όλο και περισσότερο την ψυχική ανθεκτικότητα των θεραπευόμενων.

Συναισθηματική/Σωματική Κακοποίηση

Η κακοποίηση σε κάθε μορφή της είναι όχι μόνο κατακριτέα αλλά και καταστροφική τόσο για την σωματική όσο και για την ψυχική υγεία του ατόμου. Άτομα που έχουν βιώσει σωματική, ψυχική ή οποιουδήποτε είδους κακοποίηση συνήθως αναζητούν ψυχοθεραπεία με σκοπό όχι μόνο την ίαση των πληγών που επέφερε η κακοποίηση, αλλά και την αναζήτηση βοήθειας προκειμένου να οριοθετηθούν και να πάψουν να επιτρέπουν στους άλλους να τους συμπεριφέρονται κακοποιητικά.

Διαχείριση Αυτοκτονικού ιδεασμού

Οι ευχές θανάτου, οι σκέψεις θανάτου και ο αυτοκτονικός ιδεασμός είναι από μόνα τους συμπτώματα μιας γενικά αρνητικά συναισθηματικής κατάστασης η οποία μάλλον έχει εκτεταμένη χρονική διάρκεια με αποτέλεσμα το άτομο να νιώθει πως έχει εγκλωβιστεί σε αυτή την κατάσταση, και πως ίσως μόνο ο θάνατος θα το λυτρώσει. Ανάλογα με την βαρύτητα τέτοιων σκέψεων, ο θεραπευτής καλείται να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να ανακουφιστεί από τα αρνητικά συναισθήματα και να ξεκινήσει να αναγνωρίζει και να επενδύει σε θετικές στιγμές και θετικά συναισθήματα.

Μετατραυματικό Στρες

Μία έντονη, συναισθηματικά φορτισμένη και τραυματική κατάσταση πολλές φορές σχετίζεται με αρνητικές σκέψεις που δημιουργούν συναισθήματα άγχους και φόβου, για την πιθανότητα η κατάσταση αυτή να επιστρέψει ή να επαναληφθεί. Τα συναισθήματα αυτά όλο και μεγεθύνονται και εν τέλει το άτομο να αναζητά βοήθεια προκειμένου να ξεφύγει από αυτόν τον φαύλο κύκλο του άγχους και του φόβου. Αυτός ακριβώς είναι και ο ρόλος του θεραπευτή στις περιπτώσεις αυτές. Μαζί θεραπευτής και θεραπευόμενος αναζητούν λύσεις προκειμένου να σπάσουν τον φαύλο κύκλο και να αντικαταστήσουν την ανησυχία με άλλα συναισθήματα, θετικότερα και πιο λειτουργικά.

Άγχος απόδοσης αθλητών

Η απόδοση των αθλητών καθορίζεται σε έναν μεγάλο βαθμό από την σωματική τους κατάσταση, όμως δεν θα πρέπει να αποκλείουμε και το γεγονός ότι η σωματική τους κατάσταση επηρεάζεται από την ψυχική τους κατάσταση, την διάθεση τους, και τα επίπεδα της ψυχικής τους ανθεκτικότητας.

Διαχείριση Πένθους

Το πένθος ή κάθε είδους απώλεια συνήθως στιγματίζει την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση. Η διαδικασία του πένθους συμπεριλαμβάνει πολλά στάδια προκειμένου να ολοκληρωθεί και απαιτεί χρόνο.

Αντιμετώπιση Φοβιών

Ο φόβος είναι ένα αρνητικό συναίσθημα πολύ έντονο, που πολλές φορές μας ωθεί στην αποφυγή καταστάσεων, αντικειμένων, προσώπων ή συμπεριφορών οι οποίες συνδέονται με ερεθίσματα τα οποία τον προκαλούν.

Ψυχοσωματικά Προβλήματα

Πόνος στο στομάχι, κεφαλαλγίες, στομαχόπονος, εντερικά προβλήματα, αρτηριακή πίεση είναι κάποια από τα συμπτώματα που το σώμα εμφανίζει, προκειμένου να «χτυπήσει καμπανάκι» ότι κάτι δεν πάει καλά είτε από παθολογικής άποψης, είτε από ψυχολογικής.

Ψυχοκοινωνική επανένταξη

Η κοινωνική επανένταξη είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα σχεδόν σε κάθε περίπτωση δυσκολιών του ατόμου. Όποια κι αν είναι η δυσκολία του θεραπευόμενου επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμμεσα την αλληλεπίδρασή του με το κοινωνικό σύνολο, και τον τρόπο που το άτομο δρα στην κοινωνία.

Άγχος Υποψηφίων Πανελληνίων Εξετάσεων

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις τείνουν συνήθως να συνδέονται τόσο από τους εφήβους όσο και από τους γονείς με μία περίοδο ιδιαιτέρως συναισθηματικά φορτισμένη, στην οποία ο έφηβος καλείται να επιτύχει τους επαγγελματικούς του στόχους μέσω της επίδοσής του στις εξετάσεις.